Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği her geçen gün gündeme gelmekte olup ev sahiplerinin sorduğu en önemli sorulardan biridir. Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği alanında uzman avukatlarımız tarafından sizin için hazırlanmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

kiracinin-tahliyesi-icin-ihtarname-ornegi
kiracinin-tahliyesi-icin-ihtarname-ornegi

Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği

İhtarname

İHTAR EDEN : …………………… (TC: ……………………)

Adres

MUHATAP : …………………… (TC: ……………………)

Adres

KONU : Kira Bedellerinin Ödenmesi ve Tahliye İhtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhattap,

Tarafıma ait “……………………………………………………………..” adresindeki konutta …./…./…… tarihli kira sözleşmesi gereği aylık ……………………………..-TL kira bedeli karşılığında ikamet etmektesiniz. Halihazırda ……. yılı ……. ayına ait kira bedelini ödemeyerek ………..… Noterliği’nin ………… yevmiye numaralı ………….. tarihli ihtarnamesi ile ihtar edilmiş bulunmaktasınız.

Aramızda akdedilen kira sözleşmesi uyarınca kira bedelinin her ayın …….. günü tarafıma ait banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Ancak bu duruma rağmen gerek daha evvel ihtar edildiğiniz kira bedeli gerekse de …….  yılı …….. ayına ait kira bedeli tarafınızca halen ödenmemiştir.

İzah olunan nedenlerle anılan kira bellerini işbu ihtarnameyi tebliğ aldığınız tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemenizi, aksi durumda Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince aleyhinize alacak ve tahliye talebiyle hukuki yollara başvuracağımı ve masrafların tarafınıza yükletileceğini vekâleten ve ihtaren bildiririm.(bkz.https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf)

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını talep ederim.

İHTAR EDEN

Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği her geçen gün gündeme gelmekte olup ev sahiplerinin sorduğu en önemli sorulardan biridir. Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği alanında uzman avukatlarımız tarafından sizin için hazırlanmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.