Kategori

Emsal Kararlar
kadinin-kiskancligi
Karşılıklı boşanma davasında yapılan yargılama kapsamında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından “kadına kıskançlık nedeniyle eşine baskı yaptığı kusuru” yüklenmişse de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu kıskançlığın erkeğin süregelen güven sarsıcı davranışlarına tepki niteliğinde olduğu dolayısıyla da kadına kıskançlığın kusur olarak yüklenemeyeceğine dair karar vermiştir. Kararın tam metnini aşağıda bulabilirsiniz. Kadının Kıskançlığının Erkeğin...
Read More
sahte-sosyal-medya-hesabi-acarak-delil-olusturmak-bosanma-sebebi
Sahte Sosyal Medya Hesabi Açarak Delil Oluşturmak Boşanma Sebebi ile ilgili Yargıtay Kararını yazımızda bulabilirsiniz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından tesis edilen 2015/13454 Esas ve 2016/4141 Karar Sayılı kararda, sahte sosyal medya hesabı açarak eşi aleyhine delil elde etmeye çalışmak güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilmiş ve boşanma nedeni sayılmıştır. Kararın tam metnine yazımızdan ulaşabilirsiniz. sahte-sosyal-medya-hesabi-acarak-delil-olusturmak-bosanma-sebebi...
Read More
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshine İlişkin Yargıtay Kararı
İşçinin Sağlık Nedenleriyle İşe Devam Etmemesi Halinde Fesihten Önce Savunma Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı İşçinin sağlık sebepleriyle almış olduğu uzun süreli sağlık raporlarıyla yapmış olduğu devamsızlarının bildirim süresine eklenen altı haftayı aşması halinde bu durum, işverene iş sözleşmesini derhal haklı nedenle fesih hakkı tanımaktadır. Ancak, fesihten önce işçinin savunmasının alınıp alınmayacağı konusunda daireler...
Read More
İşçiye Aynı Eylemden İki Ceza Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
Her ne kadar işçinin, işverenin başka işçisine sataşması işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımakta ise de, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen işbu emsal kararla “işverenin bu hakkını kullanmayarak işçisine kınama cezası vermesi halinde, sonrasında aynı olaya dayalı olarak fesih hakkını kullanamayacağı” yönünde karar verilmiştir. İşçiye Aynı Eylemden İki Ceza Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı...
Read More
Kiracının Sorumluluğunun Kapsamına İlişkin Yargıtay Kararı
Uygun Kullanmalardan Oluşan Eskime Ve Bozulmalardan Kiracının Sorumlu Olmayacağına İlişkin Yargıtay Kararı 6098 Sayılı T.B.K.’nun 316. maddesi (818 sayılı eski B.K.’nun 256. maddesi) hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. maddesi (818 sayılı BK’nun 266.maddesi) gereğince kiralananı sözleşme sonunda aldığı hali ile kiraya verene teslim etmekle yükümlüdür.Ancak kiracı sözleşmeye uygun...
Read More
Sosyal Medya Hesaplarının Mirasçılara İntikaline İlişkin BAM Kararı
Sosyal Medya Hesapları Ve Benzeri Dijital Uygulamaların Dijital Miras Olarak Mirasçılara İntikal Edebileceğine Dair İstinaf Kararı   Günümüzde kaçınılmaz şekilde dijitalleşen hayat tarzı karşısında dijital mal varlığına dair dijital mülkiyet ile ilgili henüz yasal düzenleme yapılmamışsa da, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bu kararla kanundaki bu boşluk doldurulmuştur. Zira kripto para adı verilen ve...
Read More
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.