Ev Sahibi Sözleşme Bitiminde Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

Ev sahibi sözleşme bitiminde kiracıyı tahliye edebilir mi ? sorusu her geçen gün gündeme gelmekte olup ev sahibi ve kiracıların sorduğu en önemli sorulardan biridir. Bu yazımız alanında uzman avukatlarımız tarafından sizin için hazırlanmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

ev-sahibi-sozlesme-bitiminde-kiraciyi-tahliye-edebilir-mi
ev-sahibi-sozlesme-bitiminde-kiraciyi-tahliye-edebilir-mi

Ev Sahibi Sözleşme Bitiminde Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339 ile 356. maddelerinde konut ve çatılı işyerlerinin kiralanmasıyla ilgili kurallara ve bunlardan doğacak uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve mevcut alandaki uyuşmazlıkların önüne geçilmek istenmiştir.( https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf )

Hemen belirtmek isteriz ki kiraya veren, konut veya çatılı işyerini belirli ya da belirsiz süre için kiraya verebilecektir. Genel kural nazarında belirli bir sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kira sözleşmeleri belirli süreli sözleşmelerdir. Belirli süreli sözleşmeler feshedilmediği takdirde kural olarak belirsiz süreli sözleşmelere dönüşebilecekse de kanun koyucu, konut ve çatılı işyerleri için kiracının korunması amacıyla bu konuda özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

Getirilen düzenleme kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmenin bitiminden EN AZ 15 (ONBEŞ) GÜN ÖNCE kiraya verene bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşmesi taraflar arasında aynı koşullarda bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kanun koyucu belirli süreli sözleşmelerde kiraya verenin değil kiracının bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilmesine olanak tanımıştır. Yani 1 yıl süreli belirli süreli kira sözleşmesi, süresinin bitiminden 15 gün öncesinde kiracı tarafından yazılı olarak bildirimle sona erdirilmediği sürece, aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla belirli süreli kira sözleşmeleri süre bitiminden en az 15 gün öncesinde kiracı tarafından sona erdirilmediği müddetçe sözleşme bitiş tarihinden sonra 1 yıl süre ile uzadığından asla belirsiz süreli sözleşmeye dönmemektedir.

Yine kanun koyucu kiracıya en az 15 gün önceden bildirim şartı getirdiğinden, kira sözleşmesinde kiracının işbu 15 günden de önce (örneğin 30 gün, örneğin 2 ay gibi)  yazılı bildirimde bulunması aksi halde sözleşmenin uzamış sayılacağına dair konulan hükümlerin de geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak kiracı dilerse sözleşme bitiminden 1 ay önce de bildirimde bulunabilir. Zira kanun koyucu en az 15 gün önce diyerek kiracı bakımından bir süre belirlemiştir. Bu süre kiraya veren tarafından kiracı aleyhine düzenlenemeyecektir.

Dolayısıyla konut ve çatılı işyerlerinde taraflar arasında belirli süreli bir kira sözleşmesinin bulunması ve bu sürenin dolması halinde kiraya verenin kiracısının tahliyesini talep hakkı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. (Bkz. TBK md. 347) Fakat kanun koyucu kiracıyı korurken, kiraya vereni de korumak istediğinden bu konuda da bir istisna getirmiştir. Öyle ki, taraflar arasındaki kira sözleşmesi on yıllık uzama süresini doldurduğunda, kiraya veren bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor ve kiracının tahliyesini talep edebiliyor konumda olacaktır.

Örneğin 01.01.2011 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi, kiracı tarafından sona erdirilmediği sürece 01.01.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır. Bu şekilde ilk uzama yılı gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla 10 yıllık uzama süresi 31.12.2021 tarihi itibariyle dolduğundan, kiraya veren 31.12.2022 tarihinden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecektir.


Görüldüğü üzere kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün öncesinden bir ihtarname keşide ederek kiraya verene sözleşmeyi sona erdirdiğini, sözleşme süresi bitiminde taşınmazı tahliye edeceğini bildirebilecektir. İlgili maddenin istisnası halinde ise -yani 10 yıllık uzama süresinin sonunda- kiraya veren de kiracıya ihtarname keşide ederek sözleşme bitiminde taşınmazın tahliyesini talep edebilecektir.

Koşullar gerçekleştiğinde kiracının tahliyesi ve kira hukuku ile ilgili mağduriyetler oluştuğundan ev sahibi ve kiracının hukuki durumunun bir avukat ile görüşülerek bu yönde atılacak adımlarda hukuki destek alınması yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için https://esyhukuk.com/makaleler/ ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.