Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracının Tahliyesi

Kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi  mümkün müdür sorusu her geçen gün gündeme gelmekte olup ev sahibi ve kiracıların sorduğu en önemli sorulardan biridir. Bu yazımız alanında uzman avukatlarımız tarafından sizin için hazırlanmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

kirasini-duzenli-odeyen-kiracinin-tahliyesi
kirasini-duzenli-odeyen-kiracinin-tahliyesi

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracının Tahliyesi

Ev sahibi kendisine ait, konut veya çatılı işyerini belirli ya da belirsiz süre için kiraya verebilmektedir. Hukuk genel kuralları çerçevesinde belirli bir sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kira sözleşmeleri belirli süreli sözleşmeler olarak adlandırılmaktadır. Belirli süreli sözleşmeler, belirlenen sürenin sonunda feshedilmediği takdirde kural olarak belirsiz süreli sözleşmelere dönüşebilecekse de kanun koyucu özel bir düzenleme yaparak, konut ve çatılı işyerleri için kiracının korunması amacıyla bu konuda istisna bir duruma yer vermiştir.

Konut ve çatılı iş yeri kiralamalarında ilgili mecuru kiralayan kiracı, belirli süreli sözleşmenin sona ermesinden EN AZ 15 (ONBEŞ) GÜN ÖNCE ev sahibine bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşmesi taraflar arasında aynı koşullar çerçevesinde bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kanun koyucu belirli süreli kira sözleşmelerinde ev sahibinin değil kiracının bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilmesine olanak tanımıştır. Bu kapsamda 1 yıl süreli belirli süreli bir kira sözleşmesi, süresinin bitiminden 15 gün öncesinde kiracı tarafından yazılı olarak bildirimle sona erdirilmediği sürece, aynı koşulla çerçevesinde 1 yıl daha uzamış sayılmaktadır.

Bu sebeple belirli süreli kira sözleşmeleri süre bitiminden en az 15 gün öncesinde kiracı tarafından sona erdirilmediği müddetçe sözleşme bitiş tarihinden sonra 1 yıl süre ile uzadığından asla belirsiz süreli sözleşmeye dönmemektedir.

Yine kanun kapsamında kiracıya en az 15 gün önceden bildirim şartı getirdiğinden, kira sözleşmesinde kiracının işbu 15 günden de önce (örneğin 30 gün, örneğin 2 ay gibi)  yazılı bildirimde bulunması aksi halde sözleşmenin uzamış sayılacağına dair konulan hükümlerin de geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak kiracı kira sözleşmesinin bitim tarihinden 1 ay önce de bildirimde bulunabilir. Zira kanun kapsamında en az 15 gün önce bildirimden söz edilerek kiracı bakımından bir süre belirlemiştir. Bu süre ev sahibi tarafından kiracı aleyhine düzenlenemeyecektir.

Kira sözleşmenin süresinin dolmuş olması yukarıda da detaylı bir şekilde izah edildiği üzere kiraya verene sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanımamaktadır. Kiracı, sözleşme bitiminden en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunmadığı sürece de sözleşme aynı şartlarla 1 yıl uzamış sayılacaktır. Bu nedenle kirasını düzenli bir şekilde ödeyen kiracıyı tahliye etmek, bu koşullar altında mümkün değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır ki bu durum da “Kiraya verenin ya da yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye” durumudur. Bu durumda kiracının tahliyesi dava yoluyla mahkemeden istenebilecektir. Şöyle ki;

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

  1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
  2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilecektir. (Bkz. 6098 sayılı TBK md. 350) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

Belirtilen şartların mevcut olması halinde kiracının ödemelerini düzenli yapıp yapmadığına bakılmaksızın taşınmazdan tahliyesine karar verilir.

Yine kiracı kirasını düzenli olarak ödüyor olsa bile, taşınmaz kiralanmasından sonra olmak üzere kiracıdan alınan geçerli bir tahliye taahhüdü kapsamında da kiracının taşınmazdan tahliyesi mümkündür.

Koşullar gerçekleştiğinde kiracının tahliyesi ve kira hukuku ile ilgili mağduriyetler oluştuğundan ev sahibi ve kiracının hukuki durumunun bir avukat ile görüşülerek bu yönde atılacak adımlarda hukuki destek alınması yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için https://esyhukuk.com/makaleler/ ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.