Arabuluculuk Nedir ? Arabulucu Kimdir? adlı yazımız İstanbul’daki alanında uzman arabulucularımız tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

ESY Hukuk Bürosu olarak İstanbul’da arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bünyemizde bulunan uzman arabulucular sayesinde İş hukuku arabuluculuk, Ticaret Hukuku arabuluculuk, Tüketici Hukuku Arabuluculuk faaliyetlerini arabuluculuk ilkelerine riayet edilerek ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak size hizmet vermekteyiz.

arabuluculuk-nedir-arabulucu-kimdir
arabuluculuk-nedir-arabulucu-kimdir

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk 6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Madde 2/ b’ de şu şekilde tanımlanmıştır;

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, ifade etmektedir. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6325.pdf

Kısaca arabuluculuk; Bir kişinin özel hukuk uyuşmazlığına taraf olması durumunda, bu kişinin hür iradesiyle seçtikleri ve uzman olan 3. Kişinin arabuluculuğuyla, henüz dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra başvurulan bir alternatif çözüm yöntemidir. Arabuluculuk ilgili uyuşmazlığın hızlı, mahkeme yoluna gitmeden ve kesin bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlayan bir kurumdur.

Dava şartı Arabuluculuk (zorunlu arabuluculuk)” ve “İhtiyari Arabuluculuk” olmak üzere iki çeşit arabuluculuk bulunmaktadır.

Dava şartı Arabuluculuk (Zorunlu Arabuluculuk)

6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU ve sair Kanunlar uyarınca birtakım uyuşmazlıklarda mahkeme yoluna gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunlarda belirtilen mezkur uyuşmazlıklar açısından arabuluculuk dava şartıdır. Kısacası, arabuluculuğa başvurmadan mahkeme yoluna gidilmesi durumunda dava şartı yokluğundan ilgili dava usulden reddedilir. Ticari davalar, Tüketici davaları ve iş davalarına konu olan birtakım davalar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6325.pdf

İhtiyari Arabuluculuk

Tarafların dava şartı olmamasına rağmen uyuşmazlığın çözüme kavuşması için ihtiyari olarak arabulucu siciline kayıtlı bir bağımsız bir arabulucuya başvurmasıdır. İlgili uyuşmazlık üzerinde taraflar tasarruf yetkisine sahip ise ihtiyari arabuluculuk yoluna gidilebilir.

Ceza hukuku açısından suça konu edilen fillerle ilişkili olan uyuşmazlıklarda arabuluculuk değil; 5271 sayılı Ceza muhakemesi Kanuna göre uzlaştırma/uzlaşma söz konusu olmaktadır. Bu sebeple uzlaştırma ile arabuluculuğun karıştırılmaması gerekmektedir. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk 6325 sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Madde 2/ a’ da şu şekilde tanımlanmıştır; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6325.pdf

Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade etmektedir. 6325 Sayılı HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU uyarınca arabulucu olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. İşbu şartlar şu şekildedir;

  • “Türk vatandaşı olmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
  • Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olmamak
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,
  • Bakanlıkça düzenlenen yazılı sınavda başarılı olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak gerekir.” https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6325.pdf

Arabulucu olabilecek kişiler arasında Avukatlar da bulunduğu için uygulamada “arabulucu avukat” unvanına sıklıkla rastlanmaktadır.

Arabuluculuk faaliyetini yürütmek için yukarıda sayılan şartların varlığı halinde Adalet Bakanlığınca tutulan arabuluculuk siciline kayıt olunması gerekmektedir.

ESY Hukuk Bürosu olarak İstanbul’da arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bünyemizde bulunan uzman arabulucular sayesinde İş hukuku arabuluculuk, Ticaret Hukuku arabuluculuk, Tüketici Hukuku Arabuluculuk faaliyetlerini arabuluculuk ilkelerine riayet edilerek ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak size hizmet vermekteyiz.

Çağlayan İstanbul’da bulunan Arabuluculuk ve Hukuk büromuzda arabuluculuk görüşmeleri yapılmakta olup gizlilik ilkesi başta olmak üzere arabuluculuk ilkelerine uygun şekilde toplantılar yapılmaktadır. İhtiyari arabulucu olarak tarafımızla çalışmak istemeniz halinde aşağıda ve sitemizin iletişim bölümünde https://esyhukuk.com/iletisim/ yer alan iletişim bilgilerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Arabuluculuk Nedir ? Arabulucu Kimdir? adlı yazımız İstanbul’daki alanında uzman arabulucularımız tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.