Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma adlı yazımız alanında uzman yabancılar hukuku ve vatandaşlık avukatı tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

Türk vatandaşlığı statüsüne haiz olmayan yabancılar için hukuki olarak kanunda sayılan şartların yerine getirilmesiyle Türk vatandaşı olma hakkı verilmiştir. Türk Vatandaşı olmayan yabancılara sağlanan Türk vatandaşı olma yollarından olan Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı olmak konusu alanında uzman avukatlarımız tarafından bu yazımızda ele alınacaktır.

sirket-kurma-yoluyla-turk-vatandasi-olma
sirket-kurma-yoluyla-turk-vatandasi-olma

Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma

Dünyanın pek çok yerine yapılacak ticarette Türkiye, büyük bir iç pazara sahip olduğundan oldukça stratejik konumdadır. Yabancıların da Türkiye’de küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımlar yaparak ticari faaliyette bulunabilmesi mümkündür. Ayrıca Türkiye’de yatırım yapan ve şirket kuran yabancılar düşük vergi oranları, teşvik gibi pek çok avantajdan da yararlanabilir, kendisi ve ailesi için ikamet izni alabilir, çocuklarının Türkiye’de eğitim görmesini de sağlayabilir. Tüm bunların yanında, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma hakkındaki yasal düzenlemelerin 19 Eylül 2018 tarihinde değiştirilmesi ve bu konudaki gerekliliklerin düşürülmesi ile birlikte “En az 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılara Türk Vatandaşlığı kazanma hakkı” tanınmıştır.(bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.2010139.pdf)

Dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca minimum 500.000 ABD Doları tutarında veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı tespit edilen yabancılar, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Görüldüğü üzere söz konusu ilgili parasal şart Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası ile de yerine getirilebilir. 2018’den önce 2.000.000 Amerikan Doları olan bu tutar, ilgili değişiklik sonrasında 500.000 Amerikan Dolarına düşürülmüştür.

Yani bir başka ifade ile 19.09.2018 ve sonrasında sabit sermaye yatırımı değerinin 500.000 Amerikan Doları olması gerekli ve yeterlidir. 12 Ocak 2017 tarihi öncesi gerçekleştirilen yatırımlar sebebi ile yabancı yatırımcının vatandaşlık başvurusu hakkı bulunmamaktadır. 12 Ocak 2017 tarihi sonrası yapılacak başvurularda ise sermaye yatırımı hesaplanırken geçmişe dönük 3 yıllık harcama dikkate alınacaktır. Sermaye yatırımı ile yani şirket kurarak vatandaşlığa hak kazanan yabancı kişi veya kişiler, şirket paylarını minimum 3 yıl boyunca başka bir tüzel ya da gerçek kişiye devredemeyecektir.

Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı yatırımcı, halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alır veya belirli bir oranda ortak olursa, satın aldığı paya denk gelen oranın karşılığı meblağın en az 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında olması gerekmektedir. Bu durumda yabancı yatırımcıdan, ortak olunan ya da satın alınan şirketin piyasa değer tespitiyle ilgili olarak yetkilli kurumlardan temin edilmiş bir şirket değer raporu ibraz etmesi de istenebilecektir.

Yapılacak yatırım, önceden yapılmış bir yatırıma ilave de olacak olabilir. Böyle bir durumda ilave yatırıma başlanan tarihten itibaren yatırım tutarındaki artış ve yatırım sahibi yabancının şirketteki ortaklık payı dikkate alınacaktır. Yani yabancı yatırımcı, şirkete belli bir oranda ortaksa ortaklık payına denk gelen oran, ilave yatırım tutarı ile çarpılacak ve ortaya çıkan tutarın da minimum 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı olması gerekecektir.

Sabit sermaye yatırımının hizmet ve mal üretimine yönelik “bina, arsa, teçhizat, makine gibi yatırım unsurlarını içermesi” gereklidir. Sadece bir gayrimenkul alınması bu şekilde bir vatandaşlık başvurusu için yeterli olmamaktadır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki gayrimenkul alımına yönelik yapılan harcamalar, yatırımın parçası olarak değerlendirilebilecektir.

Sabit Sermaye Yatırımı Yoluyla yani diğer ifade ile Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı olmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuruları, istenen belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı olarak yapılacaktır.

Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar ve gerekli evraklar aşağıda sizler için detaylı bir şekilde sıralanmıştır.

  • Yatırım Bilgi Formu

(Bu formda yatırım yapılan şirkete ait bilgiler, şirket öz sermayesine geçen yatırım konusu, yatırım yapan kişinin sermaye yatırımındaki payına dair bilgiler bulunmaktadır.)

  • Geçerli bir pasaport ve bu pasaportun noter onaylı Türkçe Tercümesi,
  • 4 (dört) adet pasaporta uygun biometrik fotoğraf,
  • İkamet izni belgesinin arkalı önlü fotokopisi,
  • İkamet izni belgesinin arkalı önlü fotokopisi,
  • Sermaye yatırımı olarak minimum 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında yatırıldığını gösterir Yeminli Mali Müşavir onaylı özel amaçlı rapor,

(Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanması gereken raporda azami son 3 (üç) yıllık dönemde yapılan sabit sermaye yatırımlarına yer verilmelidir. Söz konusu rapor hazırlanırken Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilk kez yayımlandığı tarih olan 12 Ocak 2017 tarihi baz alınmalı ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen yatırım unsurlarına yer verilmelidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmamaktadır.)

  • Başvuruya ilişkin sermaye yatırımı tüzel bir kişilik vasıtası ile gerçekleştirilmiş ise, sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiye ait sermaye tutarı ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret sicik Gazetesine ilişkin kayıt.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren yabancı ile birlikte eşi ve 18 yaşın altındaki tüm çocukları Türk vatandaşlığı kazanacak olup, ömür boyu Türk vatandaşı olarak kalacak ve ayrıca sonradan doğacak çocukları da Türk vatandaşı olarak dünyaya gelecektir. Yanlış veya yanıltıcı belgelerle başvuran yabancıların vatandaşlık başvuruları askıya alınacak ve tüm kriterleri yerine getirmiş olsalar bile başkaca başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, başvuru ve değerlendirme sürecinde uzman bir avukattan danışmanlık ve hukuki yardım alınması önem arz etmektedir.

Vatandaşlık Başvurusunun Sonuçlanması Ne Kadar Sürer?

Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılmasının sonuçlanmasına ilişkin resmi bir düzenleme olmamakla beraber, yapılan başvuruda gerekli şartların ve evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması oldukça önemlidir. Başvuru esnasında eksik ya da yanlış ibraz edilmiş evraklar süreci uzatacak olup, başvuruyu sürüncemede bırakacak ve diğer başvuruların da reddedilmesine neden olacaktır. Bu nedenle evrakların eksiksiz ve hatasız olarak sunularak vatandaşlık konusunda uzman avukatlardan destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak, Türk vatandaşı olmayan yabancılara verilmiş istisnai bir haktır. Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma başvuruları uzmanlık isteyen ve Kanuna hakim kişiler tarafından yapılması başvurunun lehe sonuçlanmasına yardımcı olacak hususların başında gelmektedir. Zira başvurunun yapılmasından sonra sürecin takip edilmesi ve eksikliklerin tamamlanarak başvurunun kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların, yabancılar hukuku avukatı ya da vatandaşlık avukatlarından destek alması yararına olacaktır.

Şirket Kurma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma adlı yazımız alanında uzman yabancılar hukuku ve vatandaşlık avukatı tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.