Elektrikli Scooter Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Elektrikli Scooter Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenleri Yazımızda Bulabilirsiniz. Avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi için almak için adresine info@esyhukuk.com mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz

Elektrikli Scooter Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Günümüzde pek çok kişi yaşanılan pandemi nedeniyle hasta olmamak adına veyahutta gideceği yere daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilmek adına elektrikli scooterları, mevzuatta geçtiği şekliyle skuterları oldukça fazla kullanmaya başlamış durumdadır. Elektrikli skuterların bu denli fazla kullanılmasına rağmen, bu kapsamda yasal bir düzenlemenin bulunduğunu bilmeyen kişi sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Elektrikli skuter kullanımının giderek artmasıyla ve çoğu zaman trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanımda bulunanlar nedeniyle kullanıma ilişkin düzenlemeler de getirilmesi zorunluluğu doğmuş ve bu kapsamda Elektrikli Skuter Yönetmeliği 14.04.2021 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (bkz.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm)

Peki trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan e-skuter kullanıcılarının önüne geçilmesi amaçlanan bu yönetmeliğin amacı, kapsamı, getirdiği düzenlemeler neler? Elektrikli skuterda hız sınırı, kullanma yaşı nedir, elektrikli skuterlar hangi yollarda kullanılabilecektir?

Yönetmeliğin Amacı Ve Kapsamı

Yönetmeliğin amacı 1. madde de “a) Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, b) Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları belirlemektir.” şeklinde açıklanmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı ise 2. madde de “Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar.” şeklinde belirlenmiştir.

Sürücülerin Uyacakları Kurallar

Yayımlanan yönetmelikle birlikte Elektrikli scooter kullananlar birçok kurala uymak zorunda olacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, Elektrikli skuterları paylaşımlı olarak kullanıma sunan yetki belgesi sahipleri, 15 (onbeş) yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecektir. 

Elektrikli scooter kullanan sürücülerin uyması gerekli kurallar, bu yönetmeliğin 5. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup, ilgili maddeye göre e-skuterın;

 1. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
 2. Otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,
 3. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
 4. Yaya yollarında sürülmesi,
 5. Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
 6. İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
 7. Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
 8. Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi YASAKTIR.

Yine e-skuterda;

 1. Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
 2. Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
 3. Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması da YASAKTIR.

Kullanılacak e-skuter da; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti bulunması da bir diğer yasal zorunluluktur.

Elektrikli Skuter kullananlar bu yönetmeliğin dayanağı olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara da uymakla yükümlüdür.

Paylaşımlı E-Skuter İşletmeciliği

Elektrikli skuterları paylaşımlı olarak kullanıma sunan şirketler en az 500.000-TL (beşyüzbinTürkLirası) sermayeye veya işletme sermayesine sahip olmalıdır. Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucular Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılmalı ve İdarenin erişimine açık olmalıdır. Ayrıca şirketlerin seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması, güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması koşulları da aranmaktadır.

Ancak Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu belirtilen sermaye şartı aranmamaktadır.

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilecektir. Bu şekilde yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterlar için;

 • Büyükşehir belediyesi bulunan illerde UKOME’den,
 • Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,
 • UKOME’nin ve il trafik komisyonunun görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları ve yönetmeliğin “Ücretler” başlıklı 24. Maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen harcı ödemesi zorunludur.

Bu şekilde hizmet verecek olan yetki belgesi sahipleri, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle ilgili çevrimiçi (mobil/internet) eğitim vermek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlü olacaktır. Yine aynı şekilde yetki belgesi sahipleri, e-skuterın kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle de yükümlüdür.

Avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi için almak için adresine info@esyhukuk.com mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.