Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Sorusu uygulamada en çok sorulan sorular arasındadır. Bu yazımızda Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Sorusuna alanında uzman işçi avukatlarımız tarafından cevap verilmiştir. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabiliriz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

kidem-ve-ihbar-tazminati-nasil-hesaplanir
kidem-ve-ihbar-tazminati-nasil-hesaplanir

Kıdem Tazminatı Nedir ?

İşçinin işyerinde çalıştığı süre karşılığı olarak işverenden almış olduğu ücrettir. Bir işçinin Kıdem tazminatı hak kazanabilmesi için; İşçinin en az 1 yıl süre ile işyerinde çalışıyor olması ve işçi ile işveren arasındaki iş akdinin belirsiz süreli olması şartlardan bazılarıdır.

İhbar Tazminatı Nedir ?

İşçi ve işveren arasında akdedilmiş belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilmeden önce yasalarda belirtilen bildirim sürelerine uymayan tarafın, mezkur süre için karşı tarafa ödediği tazminattır. İhbar tazminatı kıdem tazminatından farklı olarak hem işçinin hem de işverenin  ödemesi söz konusu olabilir.

İhbar Tazminatı Süreleri

4857 sayılı İş Kanunu Madde 17’de belirtilen ihbar süreleri ise;

 (bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf)

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için; 2 Hafta,
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için; 4 Hafta,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için; 6 Hafta,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için; 8 Haftadır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatının ne şekilde hesaplanacağına dair de akıllarda soru işareti bulunmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki her iki tazminat için hesaplama işçinin son olarak aldığı BRÜT ÜCRET esas alınarak yapılır. (Brüt ücret, işçinin eline geçen miktar değil, vergiye tabi tutulan ücrettir.) Kıdem tazminatı, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenmektedir. Taraflar arasında kurulu sözleşmede yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de bu hesaplamada dikkate alınacaktır. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken;

 • Çıplak ücret
 • Kasa Tazminatı
 • Eğitim Yardımı
 • Sağlık Yardımı
 • İkramiye
 • Yakacak Yardımı
 • Yemek Yardımı
 • Konut Yardımı
 • Giyecek Yardımı
 • Yol Yardımı
 • Erzak Yardımı
 • Aile Yardımı
 • Çocuk Yardımı
 • Sosyal Yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
 • Unvan tazminatı
 • Temettü
 • Taşıt Yardımı
 • Yol Yardımı
 • Yıpranma Tazminatı
 • Nitelik Zammı
 • Devamlı ödenen primler
 • Mali Sorumluluk Tazminatı

dikkate alınmakta ve hesaplamaya dahil edilmektedir. Bu şekilde bulunan ücret, işçi kaç yıl çalıştıysa o sayıyla çarpılır. Gün bazında fazla çalışma bulunması halinde bu günler de hesaplamaya dahil edilir.  En son olarak damga vergisi kesilerek kalan tutar işçiye ödenir. (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf)

İhbar tazminatının hesabında ise yine kıdem tazminatı gibi işçinin son aldığı brüt ücret (giydirilmiş ücret) esas alınır ve bu brüt ücret haftalık olarak hesaplanarak, işçinin çalıştığı süreye göre doğan ihbar süresi ile çarpılır. Bu ücretten de gelir ve damga vergisi kesilerek alınacak ücret belirlenmiş olur.

Kıdem tazminatından damga vergisi dışında başkaca bir kesinti yapılmaz. İhbar tazminatından ise az evvel de belirtildiği üzere gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmaktaysa da, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacaktır.

Dolar Üzerinden Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Euro, Dolar veya başka bir ülkenin para birimi esas alınarak kıdem ve ihbar tazminatının hesaplamasında ise yukarıda bahsedilen Türk Lirası üzerinden yapılan hesaplamalardaki esaslar aynı şekilde geçerlidir. Ezcümle döviz olarak alınan brüt ücret esas alınarak hesaplamalar yapılmalı çıkan sonuç güncel kur üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilerek ödeme yapılmalıdır.

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı 2. dönem için kıdem tazminatı tavan tutarını açıklamıştır. Buna göre 1/7/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8.284,51 TL’dir (bkz. https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/kidem-tazminati/kidem-tazminati-tavan-miktari/)

Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili alanında uzman İş Avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ üzerinden tarafımızla iletişime geçebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için https://esyhukuk.com/makaleler/ ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.