Thodex Mağdurları İçin Hukuki Yollar Nelerdir?

Thodex Mağdurları İçin Hukuki Yollar Nelerdir? Thodex Mağdurları Nelere Dikkat Etmelidir? Bu yazımızda bu hususları değerlendirmiş olup Örnek Thodex Mağdurları Şikayet Dilekçesi Örneğine https://esyhukuk.com/thodex-magdurlari-sikayet-dilekce-ornegi/ ulaşabilirsiniz.

Parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar farklı yatırım araçları arayışı içerisindedirler. Günümüzde bu yatırım araçlarından biri olan “kripto para” adı verilen sanal paralara rağbet artmış durumdadır. Artan talepler nedeniyle yatırımcının isteklerine karşılamak amacıyla Ulusal ve Uluslararası “kripto para” borsaları ve kripto paraların alınıp satılmasına olanak sağlayan aracı şirketler kurulmuştur.

thodex-magdurlari-icin-hukuki-yollar-nelerdir
thodex-magdurlari-icin-hukuki-yollar-nelerdir

Thodex Mağdurları İçin Hukuki Yollar Nelerdir?

1. Thodex ve Yaşanan Olaylar

Thodex adını kullanan ve ticaret unvanı “Koineks Teknoloji Anonim Şirketi” olan şirket, 14.09.2017 tarihinde Türkiye’de kripto para alım satımına aracılık işlemleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Faaliyetinin ilk yıllarında Koineks ismiyle faaliyet gösteren şirket Mart 2020 tarihinde tekrardan markalaşma sürecine girerek Thodex ismini kullanmaya başlamıştır.

21 Nisan 2021 tarihine gelindiğinde, “www. thodex.com” adlı sitede sistemin 5 günlük kapanacağı yönünde açıklama yapılmıştır. Üyelerinin kullandığı şirket uygulamasına ve sitesine giriş yapamamaları, şirket sahibinin şahsi sosyal medya platformlarındaki hesaplarını silmesi nedeniyle şirket sahibinin Thodex içerisinde bulunan paralar ile yurtdışına kaçtığı iddia edilmektedir. Bu iddiaların doğruluğunun resmî kurumlarca onaylanması sonucunda “Thodex” yetkilisi hakkında şüpheli olarak İNTERPOL arama/yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu nedenle, “Thodex” bünyesinde işlem yapan kişiler paralarını kaybederek mağduriyet yaşamaması için hukuki yollara başvurması zaruri hale gelmiştir. Bu yazımızda Thodex’te işlem yapan üyelerin mağduriyetlerinin önüne geçmek için hangi hukuki yollara başvurması gerektiği anlatılacaktır.

2. Thodex Mağdurlarının Başvurabileceği Hukuki Yollar

Savcılığa Suç Duyurusu

“Thodex” bünyesinde işlem yapan kullanıcıları dilekçe hazırlayarak yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

Şikayet dilekçesinde şikayet edilen şirketin bilgilerinin tam olması önem arz etmektedir. Dilekçede şikayet edilen kısmına sadece thodex yazılması hataya neden olabilir. İşbu sebeple dilekçede şikayet edilen kısmına; Thodex adıyla faaliyet gösteren “Koineks Teknoloji Anonim Şirketi” ticaret unvanlı, “0574048110100001 mersis numaralı”, “5740481101 vergi numaralı” şirket ve şirket yetkilisi “Faruk Fatih Özer” şeklinde yazılmalıdır. Şirketin adresi ticaret sicil gazetesinde; “Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule Göztepe Sit. A Apt. No:1 -3/58 Kadıköy/İstanbul” şeklinde yer almaktadır. Dilekçe içeriğinde işlem yapan kişinin; sisteme katılım tarihi ve yatırmış olduğu meblağ gösterilerek ekine banka dekontları eklenmelidir.

Dilekçede isnat edilebilecek suçlar ise aşağıda yer almaktadır.

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

…f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

…h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında…

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2)”

“Güveni kötüye kullanma

Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

“Madde 244- (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İcra Takibi

Thodex bünyesinde işlem yapan kişilerin sisteme yatırmış olduğu meblağları gösteren banka dekontları ile birlikte yetkili icra dairesine giderek şirkete ilamsız icra takibi açması gerekmektedir.  İlgili icra takibi sonucu hazırlanan ödeme emrinin borçluya ulaşması akabinde, itiraz olmayarak takibin kesinleşmesi sonucunda şirketin sahip olduğu menkul veya gayrimenkul üzerine haciz konulabilecektir. Şirketin tasfiye sürecine girmesi durumunda; şirket aleyhine açılmış kesinleşmiş bir icra takibinin varlığı tasfiye sonucunda şirket malvarlığının alacaklılara dağıtılması aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi için almak için adresine info@esyhukuk.com mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.