Thodex Mağdurları Şikayet Dilekçe Örneği

Thodex Mağdurları Şikayet Dilekçe Örneği; Thodex adını kullanan ve ticaret unvanı “Koineks Teknoloji Anonim Şirketi” olan şirket, 14.09.2017 tarihinde Türkiye’de kripto para alım satımına aracılık işlemleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 21 Nisan 2021 tarihine gelindiğinde “www. thodex.com” adlı sitesinde 5 günlük kapama açıklaması yapılmıştır. Üyelerinin kullandığı şirket uygulamasına ve sitesine giriş yapamamaları, şirket sahibinin şahsi sosyal medya platformlarındaki hesaplarını silmesi akabinde şirket sahibinin Thodex içerisinde bulunan paralar ile yurtdışına kaçtığı iddia edilmektedir.

“Thodex” bünyesinde işlem yapan kişiler paralarını kaybederek mağduriyet yaşamaması için hukuki yollara başvurması zaruri hale gelmiştir. Zira şirkete isnad edilebilecek suçlar ise; TCK m. 158/f-h, TCK m. 155, TCK m. 244’dür.(bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf) Bu yazımızda Thodex Mağdurları Şikayet Dilekçe Örneği paylaşılmış olup mağdurların kendi olaylarına kurgulayarak kullanmalarını ve avukatlarına danışarak süreci yürütmelerini tavsiye etmekteyiz.

thodex-magdurlari-sikayet-dilekce-ornegi

Thodex Mağdurları Şikayet Dilekçe Örneği

……… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ     :Ad- Soyad T.C Kimlik No, Adres

ŞÜPHELİLER: Şirket ve yetkililerinin bilgileri, bu işlemlere karıştığını düşündüğünüz şahısların ad, soyad, T.C Kimlik Numarası, Adresleri       

SUÇ                  : Nitelikli Dolandırıcılık(TCK 158), Güveni Kötüye Kullanma (TCK 155), Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK 244)

AÇIKLAMALAR :

1-) www. Thodex.com sitesini kullanan ve şüpheliler tarafından kurulan şirket kripto para alım-satım işlemlerine aracılık faaliyeti sürdürmektedir. Tarafımdan ….. tarihinde şirketin www.thodex.com isimli platformuna kayıt olunmuş ve kripto alım-satım işlemleri yapmaya başlamış bulunmaktayım.

2-) Şüpheliler tarafından kurulan şirketin THODEX isimli platformu 21.04.2021 tarihinde işlemleri durdurmuş ve bu sürecin 4-5 iş günü devam edeceği beyan edilmiştir. Ancak sürenin geçmesine rağmen hesabıma erişim sağlayamamaktayım.

3-) Yayın organlarının yapmış olduğu haberlerden de görüleceği üzere şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer yurtdışına çıktığı ve İnterpol tarafından arama kararı çıkartıldığı iddia olunmaktadır. Yine medyadan öğrenmiş olduğuma göre şirketin uhdesinde olan2 Milyar Amerikan Dolarının da ortadan kaybolduğu iddia edilmektedir.

4-) Kripto para alım-satımı için …… tarihindesöz konusu şirketin TR….. IBAN numaralı Bankasına ait hesabına ……. TL para gönderdim. (EK- Banka Dekontu) Bu göndermiş olduğum meblağ ile …… Tutarında…… Cinsi kripto para almış bulunmaktayım. Satın almış olduğum Kripto Paraların şuanki piyasalardaki değeri ise……. TL’dir.

5-) Tüm çabalarıma rağmen şirket yetkilileri ile görüşememekte ve hesabıma halen daha erişim sağlayamamaktayım. Şüpheliler tarafımı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırmış, şirket platfomu olan siteyi kapatarak kendi hesabıma ve malvarlığıma erişimimi engellemiş ve güvenimi kötüye kullanarak malvarlığımı kendisi yararına kullanmıştır.

6-) İşbu sebeple 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 155. Maddesi; Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur”

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158 maddesi; Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması”suretiyle gerçekleşirse üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur”

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 244 maddesi; Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” maddeleri uyarınca tarafımdan şüphelilerin cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulunma zarureti hasıl olmuştur.

7-) Yukarıda bahsedilen hususlar Savcılık tarafından yapılacak araştırma neticesinde sabit hale gelecektir.

8 – ) İşbu nedenlerle; şüphelilerin banka hesaplarında bulunan paralara el koyulmasını, CMK 131/2 maddesi uyarınca tarafıma iade edilmesi, şüpheli şirket ve şahısların sahip olduğu bilgisayar kütüklerinde, sunucularında el koyma ve imaj incelemesi yapılarak tarafımın uğradığı zararların tespit edilmesini ve şüphelilerin cezalandırılmasını arz ve talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER : TCK m.158, TCK m.244, m. TCK 155vd.

DELİLLER                : Banka kayıtları, thodex.com yazılım ve veritabanından elde edilecek veriler, bilirkişi, ilgili her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüphelilerin tespiti ve şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../2021 (tarih)

                                 ŞİKAYETÇİ

Ad- Soyad- İmza

Avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi için almak için adresine info@esyhukuk.com mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.