Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili

Yabancı mahkeme boşanma kararının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin yazımızı aşağıda bulabilirsiniz. Yabancı mahkemeler aracılığı ile yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olması için bu boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması veya tenfiz edilmesi gerekmekteydi. Dava sürecinin uzunluğu ve masraflı olması gibi zorlukların aşılabilmesi adına tarafların direkt olarak yetkili mercilere başvurarak boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescil edilmesine imkan tanınmıştır.

yabanci-mahkeme-bosanma-kararinin-nufus-kutugune-tescili
yabanci-mahkeme-bosanma-kararinin-nufus-kutugune-tescili

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili

Yurtdışından Alınan Boşanma Kararları Türkiye’de Nüfus Kütüğüne Nasıl Tescil Ettirilir?

Normal şartlarda yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarında alınan kararların Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenmesi için yabancı ülke mahkemesi kararının Türk mahkemelerinde tanınması veya tenfiz edilmesi gerekir. Tanıma ve tenfiz için bir dava açılarak yargılama sürecinin yürütülmesi ve yurtdışında yaşayan diğer tarafa tebligat yapılmaya çalışılması hem zamansal hem de maddi açıdan tarafları zorlamaktaydı.

Bu zorlukların önüne geçebilmek adına 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesine; “Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar, verildiği ülkenin kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. şeklinde hüküm getirilmiş ve bu sayede yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararlarının idari yoldan nüfusa tescili mümkün hale gelmiştir. (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5490.pdf)

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanması için 07.02.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Ülke Adlî Veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180207-4.htm)

Bu kapsamda kişiler yurtdışında yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın tescili için yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti’nin kararın verildiği yabancı ülkelerde bulunan büyükelçiliğine, başkonsolosluğuna veya konsolosluk ajanlığına; Türkiye’de ise İllerdeki  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne usulüne uygun başvuru formu ve talep edilen evraklarla birlikte başvurulabilir.

Nüfusa Tescil için başvuruyu kim ya da kimler yapabilecek? Nüfusa Tescil Başvuru usulü nedir? Nüfusa Tescil Hangi belgeler gerekir? Hangi Nüfus Müdürlüğü’ne başvurulabilir?

Yönetmelik ilk çıktığında, yabancı bir ülkede boşanan taraflar ancak birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduklarında Nüfus Müdürlüğü’ne tescil işlemini gerçekleştirebiliyorlardı. Ancak, eşlerden birinin ölmesi durumunda kanunun uygulanma imkanı olmuyordu. Bu durumda sağ kalan eşin, mahkemeye başvurarak tanıma davası açması, çekişmeli yargı olduğu için ölen eski eşinin mirasçılarını da davalı göstermesi gerekiyordu.

25.03.2020 tarihli 7266 sayılı Torba Yasa ile “birlikte” başvuru ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına” ibaresi eklenmiştir. Yani yasanın son halinde “ taraflar bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması “ ile şartları varsa, bu kararlar aile kütüğüne tescil edilebilecektir.  Buna ek olarak, kişinin tescil talebinde bulunmadan ölmüş olması durumunda dahi hukuki yararı bulunan kişiler de bu talepte bulunabilirler.(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm)

Yönetmelik tarafların aynı anda giderek başvurmasını da şart tutmamıştır.  Diğer taraf, ilk başvurudan itibaren 90 gün içinde başvurursa bu da geçerli olacaktır. Başvuru; kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere, yurt içinde ise taraflardan birinin yerleşim yeri il müdürlüğüne; Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa ve Van İl Müdürlükleri’nden birine yapılabilir

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Formu,
  • Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri, 
  • Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği. 
  • Taraflardan birinin ölmüş olması halinde, ölüm olayına ilişkin usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış belge aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Bu belgelerde eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanması için taraflara 90 günlük süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

Ne Zaman Tanıma veya Tenfiz Davası Açılmalıdır?

Her ne kadar yukarıda anlatıldığı üzere taraflara dava açmadan idari başvuru ile boşanma kararlarının tanınmasına imkan tanınmışsa da bazen eski eş konsolosluğa ya da nüfus müdürlüğüne gitmekten imtina ediyor olabilir. Ya da yabancı ülke mahkeme kararı idari yoldan başvuruya imkan tanımayacak bir takım hususlar içeriyor olabilir.  Bu gibi durumlarda tanıma veya tenfiz davasının açılması kaçınılmazdır.

Eğer boşanma kararı; boşanma ile birlikte velayet, nafaka, tazminat, çocukla şahsi ilişkiye ilişkin hükümler de içeriyorsa kararın idari yoldan tescili yeterli olmayacak ve dava açılması gerekecektir. Ayrıca, açılacak davanın somut duruma göre tanıma mı yoksa tenfiz mi olacağının tespiti de önem arz etmektedir. Bu nedenle, ilgili idari işlemi başlatmadan muhakkak uzman avukatlardan bu konuda hukuki tavsiye almanız önem arz etmektedir.

Yabancı mahkeme boşanma kararının nüfus kütüğüne tescili son derece ciddi ve teknik bir konu olduğundan mutlaka bir hukuki destek alınması önerilmektedir. Yabancı mahkeme boşanma kararının nüfus kütüğüne tescili ile ilgili sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir, https://esyhukuk.com/iletisim/ sayfamızdan iletişime geçebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler için avukatlarımız tarafından hazırlanan diğer yazılarımıza https://esyhukuk.com/makaleler linkinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.