Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl başvurulur? hakkındaki bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru son derece ciddi ve önemli hususları içinde barındırdığından bu yönde bir adım atılmadan önce mutlaka bir hukuki destek alınması önerilmektedir. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir, https://esyhukuk.com/iletisim/ sayfamızdan iletişime geçebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler için avukatlarımız tarafından hazırlanan diğer yazılarımıza https://esyhukuk.com/makaleler linkinden ulaşabilirsiniz.

tuketici-hakem-heyetine-nasil-basvurulur
tuketici-hakem-heyetine-nasil-basvurulur

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda tüketicilerin mal ve hizmet alımı konusunda yapmış oldukları işlemler ve tüketiciye yönelik olarak doğabilecek uyuşmazlıklarda kanuni sınırlar içerisinde kalması halinde öncelikle tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerecektir. Tüketici hakem heyetine nasıl başvurulduğuna dair tüm bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetlerine şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruda; tarafların kimlik belgeleri, adresleri, eğer varsa unvanları, iletişim bilgileri, uyuşmazlığın konusu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangilerini seçtiği yer almalıdır. Ayrıca dilekçeye ek olarak, (söz konusu ayıplı mala ait) varsa; fatura, fiş, fotoğraf gibi belgelerin delil olarak sunulması istenmektedir.

Başvuruyu, dilekçenin Tüketici Hakem Heyeti’ne götürülmesi ya da posta yoluyla iletilmesi suretiyle yollanması mümkündür. Ayrıca, TUBİS’ten https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi E-devlet şifre ile giriş yaparak başvuru oluşturulabilmektedir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

Hakem Heyetine başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekli değildir.

Yapılan başvurulur, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde heyet tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Fakat bu süre başvurunun konusu veya mal ve hizmetin özellikleri gibi sebeplerle en fazla altı ay daha uzatılabilir. Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı üzerine 15 günlük süre içerisinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz yolu açıktır.

Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

15 günlük itiraz süresinin geçmesi durumunda karar kesinleşir. Bu durumda başvuran icra yoluna başvurabilir. Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru için Parasal Sınır Ne Kadardır?

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için; büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.
 
2021 yılı için, 11.330 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında sırasıyla dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Tüketicinin Talep Edebileceği Seçimlik Hakları Nelerdir?

Ayıplı bir mal ile karşılaşan tüketici kanunun verdiği seçimlik haklarını kullanabilir. Bu seçimlik haklar;

  1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemek.

Ayıplı bir hizmet söz konusu olduğunda tüketicinin sahip olduğu haklar da yukarıdakiler paralel olarak düzenlenmiştir. Bu haklar;

  1. Hizmetin yeniden görülmesi,
  2. Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,
  3. Ayıp oranında bedelden indirim,
  4. Sözleşmeden dönme.

Tüketici sahip olduğu yukarıda yer alan seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ancak öncelikle malda veya hizmette bulunan ayıbı satıcıya/sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici hangi seçimlik hakkını kullanmak istediğini bildirdikten sonra bu hakkından vazgeçemeyecektir. O nedenle, doğru talebi ileri sürdüğünüzden emin olmanız önem arz etmektedir.

Yukarıda sayılan seçimlik hakların hepsi satıcıya/sağlayıcıya yöneltilebilmektedir. Ancak, ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değiştirilmesi talepleri aynı zamanda üretici ve imalatçıya karşı da kullanılabilir.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.