Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer kaybı Nasıl Alınır? Araç Değer Kaybı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı Nedir? Araç değer kaybı nasıl alınır? Araç değer kaybı hesaplaması nasıl yapılır? Sorularınızın yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Türkiye’de trafiğe çıkan araç sayısın gün geçtikçe artıyor olması ve sürücülerin trafik kurallarına uymamaları trafik kazalarında artışa neden olmaktadır. Trafik kazaları; maddi hasarlara, yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet vermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunun yayınlamış olduğu 2019 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre; (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2019-33628)

Türkiye genelinde 2019 yılında toplam kaza sayısı 1 168 144’dür. Bu kazalardan 933 248 maddi hasarlı, 174 896 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasıdır. 2019 yılı içerisinde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %75,9 ‘u yerleşim yeri içerisinde meydana gelirken %24,1’i ise yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerinden de görüleceği üzere, trafik kazalarının %79’sı maddi hasarlara sebep olmuştur. Maddi hasarlı trafik kazalarına karışan sürücülerin, kendi aralarında polis çağırmaksızın kaza tespit tutanağı hazırlayabilmeleri taraflar için kolaylık sağlamakta ve kolluk kuvvetlerinin de iş yükünü hafifletmektedir. Ancak kazaya karışan tarafların, tutanak konusunda anlaşmaya varamadıkları durumda polis veya jandarma çağırarak tutanak tutulmasını sağlamak zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde Zorunlu Mesuliyet Sigortası(trafik sigortası) ve Kasko ile araçların onarılma imkânı ortadan kalkabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Maddi hasarlı trafik kazalarının söz konusu olması durumunda; kazaya karışan ve kusuru olmayan tarafın aracındaki hasar, diğer tarafın trafik sigortasından veya karşı tarafın sigortası olmaması halinde kendi kaskosu tarafından karşılanmaktadır.

Hasarın meydana geldiği araç yetkili servis tarafından onarılarak gerekli görülmesi halinde hasar gören parçalar değiştirilmektedir. Fakat aracın onarılması veya hasar gören parçaların değiştirilmesi ilgili aracın hasar kaydı olmasına neden olmakta ve aracın değerinde kayba neden olmaktadır.

Araç değer kaybına örnek olarak; Hasara maruz kalan A aracının ikinci el piyasasındaki değerin 200.000 TL’dir.  A aracına B aracının arkadan çarpması sonucunda A aracında 40.000 TL’lik maddi hasar meydana gelmiştir. Söz konusu kazada B aracı yüzde yüz kusurludur. A aracının hasar gören parçalarının yetkili servis tarafından onarılması ve değiştirilmesine rağmen A aracını Tramer üzerinden sorgulandığında hasar kaydı çıkacaktır. A aracının satış esnasında ikinci el piyasasında ki değeri, hasar kaydı sebebiyle aynı marka ve model kazaya karışmamış bir araçtan daha düşük hale gelecektir. Bu durumda A aracının sahibi aracını satarken maddi kayıp yaşayacaktır. Söz konusu maddi kayba araç değer kaybı denilmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Tazminat Dava Süreci

Tarafların Maddi hasarlı trafik kazasına karışması sonucunda hasar alan aracın değer kaybetmesi söz konusu olmaktadır. Aracın değer kaybetmesinden dolayı maddi zarar gören taraf kazadaki kusur oranına göre, araç değer kaybı tazminatı davası açabilir.

Hasar gören aracın sahibi; kazadan dolayı aracını kullanamadığı süre boyunca farklı bir araç kiralamış ise bu kira bedelini veya hasar gören aracın ticari statüsünün olması durumunda ise aracın kullanılamaması nedeniyle uğradığı maddi zararı talep edebilmektedir.

Araç değer kaybı tazminatı davasında, kazaya karışan hasar veren aracın ruhsat sahibi ile araç sürücüsünün farklı olması söz konusu olabilir. Bu durumda araç değer kaybı davası ruhsat sahibine veya araç sürücünden birine açılabileceği gibi ikisini de birlikte dava açılabilir. Dava aşamasında kazaya karışan sürücülerin kusur oranlarının ve araçta meydana gelen değer kayıplarının tespiti için bilirkişi raporu alınması zorunluluk arz etmektedir. 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru

Aracı hasar gören kusursuz sürücünün mahkeme nezdinde tazminat davası açması hakkının yanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yaparak aracın değer kaybının giderilmesini talep edebilir.

 Sigorta Tahkim Komisyonu; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince kurulmuştur. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30. Maddesi “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur…” (Kanun’un tam metni için bknz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070614-2.htm)

Sigorta tahkim komisyona başvuruda bulunacak taraf komisyona başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Sigorta şirketinin tarafa olumsuz cevap vermesi veya 15 iş günü içerisinde cevap vermemesi durumunda komisyona başvuru yapılabilir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Başvurusunda Zamanaşımı Süresi

Hasarlı trafik kazasına karışan ve kusuru olmayan araç sürücüsü, aracında meydana gelen değer kaybının tazminini kazanın meydan geldiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yetkili kuruma başvurusunu yapması zorunluluk arz etmektedir.

Araç değer kaybı ile ilgili olarak konuda uzman avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi için info@esyhukuk.com adresine mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.