KVKK Kapsamında VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle zor şartlar altında bulunan işyerleri göz önünde bulundurularak Kurul KVKK Kapsamında VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı.

KVK Kurulu, 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle VERBİS kayıt süreleri uzatıldı. Sicile kayıt yükümlülüğünü;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
 •  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

VERBİS Nedir?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltılmış adı olup kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

VERBİS’e Kayıt Yaptırmak Zorunlu Mu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin 2. Fıkrasına göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ait bulunuyor.

Kurul 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sitesinde (http://www.kvkk.gov.tr) yer alan VERBİS modülü veya e-Devlet (http://www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden “Kurumlar” başlıklı bölümden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun seçilmesi halinde gelen ekranlar üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

VERBİS’e Kayıt Yaptırma Zorunluluğunun İstisnaları

VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan istisna tutulanlar:

 • Noterler
 • Siyasi Partiler
 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan koşullarda veri işleyenler
 • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve amacına uygun olarak kendi bünyesinde veri işleyen sendika, vakıf ve dernekler
 • Avukatlar
 • Arabulucular
 • Gümrük müşavirleri
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’nin altında olup faaliyet alanı özel kişisel veri işleme olmayan gerçek ve tüzel kişiler.

KVKK hakkında ayrıntılı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresine mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.