Mirasın Reddi(Reddi Miras) Dilekçe Örneği’ne ulaşabilirsiniz.

……… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                                      : 1. (Mirası reddedecek mirasçıların TC Kimlik Numaralarına ve  Adreslerine yer vermeniz gerekmektedir.)

KONU                                             : Muris ………..’ın mirasının reddedildiğini beyanla davacılar adına mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tescili talebimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR

Muris  ……….. (TCN:…………….) …./…./20….. tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi) (EK-2: Mirasçılık Belgesi), davacılar ……….. (TCN: ……….),  ………… (TCN:……….), ……………….. (TCN: …………)  olarak Muris ………………..’ın mirasının kayıtsız ve şartsız reddettiğimizi Türk Medeni Kanunu kapsamında öngörülen yasal sürede Sayın Mahkeme’nin takdirine sunmaktayız.

Mirasın kayıtsız ve şartsız olarak gerçek reddedildiğini beyanla, adımıza mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesi Sayın Mahkemenizden bilvekale arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                         : TMK, HMK Ve sair ilgili tüm mevzuat,

DELİLLER                                           : Delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  • EK-1: Ölüm Belgesi
  • EK-2: Mirasçılık Belgesi
  • EK-3: Nüfus kayıt örneği
  • Nüfus kayıtları (celbi talep olunur)
  • Tanık, Bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

NETİCE VE TALEP                              : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve inceleme sırasında re’sen öngörülecek nedenlerle; davacılar ……….. , …………. ve ……………… olarak tarafımızın ……………. T.C. Kimlik numaralı Muris …………..’ın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğinin tespit ve tesciline karar verilmesi Sayın Mahkememizden bilvekale arz ve talep olunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için info@esyhukuk.com adresine mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.