Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yorlları Nedir?

Gelişen, değişen ve globalleşen günümüz dünyasındaki bu değişim ve gelişim pek çok sorunu da beraberinde getirmiş ve bunun sonucu olarak da hukuki uyuşmazlıkların çözümü bakımından alternatif çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. Her ne kadar herhangi bir uyuşmazlık halinde kişilerin aklına öncelikli olarak mahkemeye başvurmak geliyorsa da, bu şekildeki düşünce ve işleyiş gereği mahkemelerin iş yükü de bu duruma paralel olarak artmış ve yargılama süreçleri de uzamaya başlamıştır.

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, tarafsız bir üçüncü kişinin uyuşmazlığın çözülmesi hususunda taraflara yardımcı olduğu, söz konusu uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler ürettiği, devletin yargı organlarının yanında varlığını sürdüren ve kimi zaman seçimlik nitelik taşıyan uyuşmazlık çözüm yöntemleridir.  Bu çözüm yöntemleri uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümlenmesi yerine, tarafların bir araya gelerek irade birliği içerisinde uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması ve uzun süren yargılamalar sonucunda elde edilebilecek sonucun daha hızlı bir şekilde elde edilmesi açısından tercih sebebi olmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında amaç, tarafların karşılıklı görüşerek hukuki uyuşmazlığı dostane yöntemlerle, basit ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak olduğundan, kazanan ya da kaybeden taraf söz konusu değildir. Türkiye’de en yaygın alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; arabuluculuk, uzlaşma ve tahkimdir.

Arabuluculuk ve Uzlaşma

Alternatif çözüm yollarından arabuluculuk ve uzlaşma günümüzde en yaygın ve en etkin şekilde kullanılan alternatif çözüm yollarıdır.

Arabuluculuk, bu hususta uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi tarafından yürütülen, tarafların gerek fiziken gerekse de bunun mümkün olmaması halinde telekonferans, görüntülü konferans şeklinde bir araya gelerek uyuşmazlığa ilişkin çözüm süreci geliştirmeyi hedefleyen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, mevzuattaki son değişikliklerle birlikte pek çok uyuşmazlık için zorunlu hale getirilmiş ve böylece yargının üzerindeki iş yükü azaltılmak istenmiştir. Nitekim zorunlu olmasına rağmen bu çözüm yoluna başvurmaksızın dava ikame edilmesi halinde, davanın usulden reddi söz konusu olacaktır.

Uzlaşma ise uyuşmazlığın yargı dışı yolla ancak yine de adli makamlar denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir yöntemdir. Uzlaştırma kurumuyla, fail ile mağdurun suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaşmaları nazarında, devletin de ceza soruşturma ve kovuşturmasından vazgeçmesi ve suçun işlenmesiyle bozulmuş olan toplumsal düzenini barış yoluyla yeniden tesis etmek amaçlanmaktadır.

Tahkim

Bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkim, kanunların izin verdiği konular kapsamında olmak kaydıyla, taraflar arasındaki doğmuş ya da doğması muhtemel uyuşmazlıkların, mahkemeye taşınmaksızın “hakem” adı verilen bağımsız kişilerce çözülmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma sonucunda hukuki yargılama sürecidir. Tahkim, ulusal ve uluslararası tahkim olmak üzere ikiye ayrılır. Ulusal olmayan kararların Türkiye’de icra edilebilmesi için Türkiye’nin taraf olduğu New York Konvansiyonunda düzenlenen şartlara ve aynı şekilde Türk usul kanunlarına göre tenfiz edilmesi gerekecektir.

Dava Takibi

ESY Hukuk ve Danışmanlık, ulusal ve uluslararası müvekkillerine bu alandaki tecrübeleri kapsamında gerek adli ve idari yargı süreçleri öncesinde ve gerekse adli ve idari yargı süreçlerinde iş odaklı stratejisi ile her türlü konuda hukuki destek ve hizmeti vermektedir. Müvekkiller nazarında risk planlaması yapılabilmesi adına, dönemler halinde avukat raporları da sunan büromuz, her zaman müvekkilleri ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimizin Dava takibi ve Alternatif Uyuşmazlıkları Çözüm Yoları kapsamındaki tüm hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olarak uzman kadromuz ile hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu alanlardaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.