Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku Nedir?

Gelişen, değişen ve globalleşen günümüz dünyasında toplu şekilde yaşamayı kolaylaştırmak adına birtakım kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Öyle ki artık hemen hemen 3 kişiden birisinin kiralayan veya kiracı konumunda olması veyahutta kat mülkiyetli bir binada oturuyor olması sonucu bu konuda çıkan uyuşmazlıklar günden güne artmaya başlamıştır. Nitekim toplu şekilde yaşamayı kolaylaştırmak için gerekli olan kurallara duyulan ihtiyaç kapsamında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu düzenlenmiş ve yönetim kuralları, ortak giderlere katılma yükümlülüğü, kat maliklerinin hak ve sorumlulukları, ortak kullanım alanında uyulması gereken kurallar gibi pek çok kural bu kanun ile belirlenmiştir. Aynı şekilde, kiracı ve kiraya veren bakımından da hak ve yükümlülükler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Dolayısıyla anılan kanunlar bu tür uyuşmazlıkların çözümü noktasında büyük önem arz etmektedir.

Kira ve Kat Mülkiyeti
Kira ve Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti Hukuku tamamlanmış olarak kullanıma sunulan yapıların belirli kısımları üzerinde oluşan hakların tespiti ve yürütülmesi için konulan kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Oldukça geniş kapsamlı bir alan olan Kat Mülkiyeti Hukuku kaynağını Medeni Kanundan almaktadır.

Kira Hukuku ise kira ilişkilerine yönelik her türlü uyuşmazlığı ve hizmeti kapsayan bir üst terimdir. Kira hukukunda, arazi, işyeri, konut, apartman, dükkan gibi çeşitli gayrimenkullerin konu olduğu, kiracının ve kiraya verenin hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği, bu nokta doğan uyuşmazlıkların çözümü noktasındaki işlere bakılmaktadır.

Görüldüğü üzere gerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gerekse de 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu bu husustaki düzenlemeler bakımından oldukça kapsamlıdır. Bunun doğal bir sonucu olarak da var olan hakların tespiti ve korunması açısından hukuki olarak profesyonel bir hizmet almak daha da önemli hale gelecektir.

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimizin Kira ve Kat Müllkiyeti Hukuku kapsamındaki tüm hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olarak başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (ilgili kanun metnine ulaşmak için tıklayın) ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (ilgili kanun metnine ulaşmak için tıklayın) olmak üzere ilgili ikincil mevzuatlar kapsamında da uzman kadromuz ile hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak;

  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Site yönetimi faaliyetlerinde hukuki yardım, yönetim olarak üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin icrasını sağlamak, karar defteri, bilgi ve kayıtlar, gerekli ihtarnameler vb. belgelerin düzenlenmesi, tebliğ edilmesi ve muhafaza edilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Site içinde çalışan kişiler, kapıcı, güvenlik görevlisi gibi işçilerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarını çözmek, sitede çalışan kişilerin iş sözleşmesini hazırlamak, sorumluluklarını belirlemek ve işten ayrılması halinde tazminat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, site yöneticisinin görevini yerine getirip getirmediğini denetlemek,
  • Sitede yaşamanın doğurduğu hukuki ihtilaflara çözüm önerisi sunmak,  toplu şekilde yaşamanın sonucunda ortaya çıkan hukuki sorunlara çözüm bulmak, aidatların ve giderlerin toplanması konusunda çıkan uyuşmazlıkları çözmek için yargı yoluna başvurmak ve bu gibi durumlarda ortaya çıkan davalarda davaların takibi ve müvekkillerin temsili,
  • Kat maliklerinin ve site sakinlerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemek ve oluşabilecek sorunlara çözüm sunmak, kat maliklerinin kiracıları ile yaşadıkları hukuki sorunlara destek sağlamak,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, her türlü kira sözleşmelerinin hazırlanması
  • İmarla ilgili uyuşmazlıklar ve bunun gibi kanundan doğan benzeri, davalarda davalrın takibi ve müvekkillerin temsili,
  • Gayrimenkul kiraları ve doğan ihtilaflar, kira bedeli uyarlama, ecr-i misil, tahliye davaları ve kanundan doğan benzeri davalarda davaları takibi, müvekkillerin temsili gibi birçok alanda uzman kadrosu ile hizmet sağlamaktadır.

Bu alandaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.