Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku Nedir?

Alıcı ve satıcıların bir malın veya hizmetin alınması ve satılması amacıyla bir araya geldikleri ve fiyatın belirlendiği yere piyasa denilmektedir. Sermaye Piyasası ise tasarruf sahiplerinin ellerinde bulunan fonlarını yine fon almak isteyenlere satarken aracıların kullanıldığı sistemdir. Kısacası fonları arz ve talep edenlerin sermaye piyasası araçlarıyla sermaye piyasası kurumları vasıtasıyla bir araya geldikleri piyasalara sermaye piyasası denilmektedir. Fon Arz Edenler, Fon Talep Edenler, sermaye piyasası araçları, yatırım kuruşları gibi sermaye piyasasının unsurları Sermaye Piyasasını oluşturmaktadır.

Sermaye Piyasası Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku

1981 yılında gerçekleşen “bankerler krizini “önlemek ve sermaye piyasasının denetlenmesini amacıyla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu olarak anılan SPK kurulmuştur (Sermaye Piyasası Kurulu’nun sayfasına ulaşmak için tıklayın). Sermaye Piyasaları Kurulu’nun görev ve yetkileri ilk olarak 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 22’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

 • Sermaye piyasası araçlarını düzenlemek ve denetlemek,
 • Halka arz ve satışların koşullarının düzenlemek ve denetlemek,
 • İhraç ve halka arz edilecek araçlarının kaydını almak ve kamu yararını gözeterek gerekli olduğu durumlarda halka arzı ve satışı geçici olarak durdurmak,
 • Sermaye Piyasalarıyla ilgili iletişim vasıtaları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamlarda yanıltıcı unsurun varlığı halinde bunları yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek,
 • Sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları belirlemek ve bunların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,
 • Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek,
 • Yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek,
 • Sermaye piyasası ile ilgili olarak mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak,
 • Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemleriyle ilgili esasları belirlemek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırımcıların menfaatlerini korunmak için temel amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar ise;

 • Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyişi hakkındaki kuralları belirlemek,
 • Sermaye piyasalarının adil ve etkin olmasını sağlamak,
 • Yatırım yapanların hak ve menfaatlerini korumak,
 • Piyasadan fon kullan şirketlerin belirli kurallara uygun şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

Sermaye Piyasası Hukuku ise menkul kıymetler başta olmak üzere diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzını, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden şirketlerle halka açık şirketlerden, finansal araçların alınıp satıldığı piyasalar alım, aracı kurumlar ve tüm piyasanın işleyişini denetleme ve düzenleme yetkisi olan SPK’nın yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemelerden meydana gelmektedir.

Kamuyu aydınlatma, şeffaflık, piyasanın denetim ve düzenlemeye tabi olması, sermaye piyasası faaliyetlerinin izne tabi olması, yatırımcının tazmini, kurumsal yönetim gibi temel ilkeler Sermaye Piyasası Hukuku’nun temel ilkelerini oluşturmaktadır. 

ESY Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde çalışan alanında uzman avukatlarımız tarafından Sermaye Hukuku içerisinde yer alan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki hizmet sağlanmaktadır. Sermaye Hukuku kapsamında; müvekkillerin sorunlarının çözümüne odaklı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda müvekkillerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (ilgili kanun metnine ulaşmak için:  tıklayın) ve Sermaye Piyasası Hukuku’na uygun olarak analizler yapmakta ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 

Sermaye Piyasası Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak;

 • Sermaye Piyasalarının İhracı ve Halka Arzı hususunda,
 • İzahname hazırlanması hususunda,
 • Sermaye Piyasası araçlarının satışları hususunda,
 • Halka Açık Ortaklıkların İşleyişleri hususunda,
 • Anonim şirketlerin halka arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi hususunda,
 • Hisse senetleri yatırımı hususlarında,
 • Haksız fiile dayanan tazminat davalarında,
 • Sermaye Piyasası Kuruluna yapılması gereken idari başvurularda,
 • Manipülasyon ve Spekülasyon ceza davalarında,
 • İptal davalarında müvekkillere hukuki danışmanlık vererek müvekkillerimizi ilgili davalarda ve mercilerde temsil etmekteyiz.

Bu alandaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.