Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku Nedir?

Bir ülkede yaşayan vatandaşların en önemli yükümlüklerinden biri vergi ödemesidir. Ülkede yaşayan vatandaş devlet tarafından kendisine sağlanan hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki vergi yükümlülüğünü sınırlarını çizmek ve hukuk kurallarına uygun şekilde denetiminin yapılmasını sağlamak için yasalar belirlenmiştir. Vergi Hukuku ise mevzuat ve hukuk sınırları kapsamında, devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları düzenlemektedir. Vergi Hukuku, vergilendirme işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekte olup uyuşmazlık çözüm yollarını göstermektedir.

İdare Hukuku ise; idarenin yetkilerinin ve eylemlerinin sınırını hukuk normları kapsamında belirleyen ve idarenin bu sınırları aşması sonucunda kişilere olan yükümlülüklerini ve müeyyidelerini düzenlemektedir.  İdare hukukunun kapsamına kamu kurumları, belediyeler, valilikler gibi devlet idaresinde bulunan kurumlar girmektedir.

Vergi ve İdare Hukuku
Vergi ve İdare Hukuku

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku’nda başvuru usulleri ve belirlenen süreler diğer hukuk alanlarından farklı olduğu gibi son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple İdare ve Vergi Hukukunda uzman avukatlar ile çalışmak bu hukuk alanlarında başarı oranını arttıracaktır.

ESY Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde çalışan avukatlarımız tarafından Vergi ve İdare Hukuku içerisinde yer alan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki hizmet sağlanmaktadır. Vergi Hukuku ve İdare Hukuku kapsamında; müvekkillerin sorunlarının çözümüne odaklı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda müvekkillerin mevzuatlara ve uygulamalara uygun olarak hareket etmelerini ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Vergi Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Tahakkuk eden vergiler, ödeme emirleri için uzlaşmaya başvurma ve süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vergi Zıyaı ve usulsüzlük cezalarında uzlaşmaya başvurma ve süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vergi yapılandırma süreçlerinin ve başvuru işlemleri hususunda hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Tarh ve tahakkuk edilen vergilerin iptali davası açılması ve müvekkilin mahkemede temsil edilmesi,
 • Ödeme emirlerinin iptali davalarının açılması ve müvekkilin mahkemede temsil edilmesi,
 • İdari kurumlardan özelge ve görüş alınması için başvuruların yapılması ve süreçlerinin takibi,
 • Kurum tarafından hazırlanan vergi inceleme raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Vergi mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde sürdürülen davalarda hukuki danışmanlık verilmesi ve müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin ve gerçek kişilerin vergiyle ilgili hukuki uyuşmazlıklarının çözülmesi hususlarında hukuki danışmanlık vererek müvekkillerimizi ilgili davalarda ve mercilerde temsil etmekteyiz

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için açılan iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğundan kaynaklı tazminat yargı (tazminat) davaları,
 • İdari para cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar davaları,
 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
 • Memurlara İlişkin disiplin cezalarının iptali davaları,
 • Yine Memurlara ilişkin davalar (atama, görevde yükselme vb. ),
 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar yürütülmesi hususlarında hukuki danışmanlık vererek müvekkillerimizi ilgili davalarda ve mercilerde temsil etmekteyiz.

Bu alanlardaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.