Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile kişisel veri kavramı daha da önem kazanmış ve birçok uluslararası ve ulusal düzenlemeye konu olmuştur. Başta elektronik ticaret olmak üzere kişisel verilerin ekonomik güç olarak adlandırılması ile de bu değişim ve gelişim son yıllarda giderek artmaktadır.

VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı
VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı

Ülkemizde de kişisel verilerin korunması amacıyla Avrupa Birliğinde 95/46/AB sayılı Avrupa Birliği Direktifini baz alarak hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile; veri işleme, veri sorumlusu, veri sahibi, irtibat kişisi, VERBİS kaydı gibi yeni kavramlar hayatımıza girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’na paralel olarak yönetmelikler, tebliğler düzenlenmiş ve KVK Kurulu tarafından çıkarılan rehberler ve kararlar ile de birçok hususta tavsiyeler verilmektedir.

Kişisel verilerin korunması açısından en önemli yükümlülükler veri sorumlusuna yüklenmiştir. Kanundan kaynaklı olarak veri sorumlusunun;

 • Aydınlatma yükümlülüğü,
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler,
 • İlgili kişiler tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması yükümlülüğü,
 • Kurul kararlarına uyma yükümlülüğü,
 • Veri işleyeni denetleme yükümlülüğü,
 • Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü gibi birçok yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası veya hapis cezasına hükmedilebilmektedir. KVK Kurulu tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda son derece hassas davranılmakta ve tüm şikayetler titizlikle incelenmektedir. Son dönemlerde ihlallerden kaynaklı olarak yüksek tutarlarda idari para cezalarının kesildiği görülmektedir. Bu nedenlerle, ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak kişisel verilerin korunması açısından özellikle önleyici olmak üzere uyum çalışması yapılmasını önemsemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Alanındaki Hizmetlerimiz

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak;

 • Envanter hazırlanması,
 • Yetki matrislerinin oluşturulması,
 • KVKK kapsamında atama duyurusu hazırlanması,
 • İnternet sitesi için KVKK uyum eklerinin hazırlanması,
 • Aydınlatma formu,
 • Açık rıza alma formu,
 • Kişisel veri politika ve prosedürleri,
 • Diğer şirketlerle yapılmış/yapılacak sözleşmelerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi,
 • Şirket çalışanları ile yapılmış/yapılacak sözleşmelerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi,
 • KVKK kapsamında mevcut çalışanlardan alınacak beyan formu,
 • KVKK uyumlu iş başvuru formu,
 • KVKK kapsamında veri aktarılacak firmalardan alınacak taahhütname,
 • Veri sahibi başvuru formu,
 • Şirket personeline KVKK eğitimi,
 • Özlük dosyası içerisinde yer alan tüm belgelerin düzenlenerek KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi,
 • VERBİS kaydı başta olmak üzere veri sorumlusu açısından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülüklerin tespit edilerek tüm uyum çalışması tarafımızca yürütülmektedir.

Bu alandaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.