İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş Hukuku, gelişen ve değişim gösteren yapısı ile iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, temel olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bireysel iş hukukunda işçilerin işverenleri ile aralarındaki ilişki tek tek incelenmektedir. Türk hukukunda bireysel iş hukuku; İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Toplu iş hukuku ise işçilerin veya işverenlerin kendi aralarında bir araya gelerek sendikalaşması sonucunda meydana gelen iş ilişkilerinin düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Hukukumuzda toplu iş hukuku; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda düzenlenmektedir. (İş Kanunu’na ulaşmak için: tıklayın)

Sosyal Güvenlik Hukuku, ise işçi ve işveren arasındaki ilişkinin işe alım ve devamı süreçlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu denetimi altında yürütülmesidir. Her ne kadar İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku farklı iki hukuk dalı olarak kabul edilse de bu iki dal arasında son derece yakın ve tamamlayıcı bir ilişki bulunmaktadır. Her ne kadar tabi olunan hukuk kuralları ve teknikler her iki dal için farklı olsa da her iki hukuk dalı da benzer amaçlara hizmet etmektedir. Bu nedenle de ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak her iki hukuk dalındaki değişiklikleri yakından takip etmekte ve bu konulardaki her türlü uyuşmazlığa geniş bir perspektiften bakarak hem İş Hukuku hem de Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında uzman avukat kadromuz ile hukuki destek vermekteyiz. (Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili mevzuatlara erişmek için: tıklayın)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvemlik Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak;

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mevcut iş sözleşmelerinin ve prosedürlerin güncellenmesi veya yeniden düzenlenmesi,
 • Her uyuşmazlığa özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 • İbraname ve ikale sözleşmesinin hazırlanması,
 • İşyeri özlük dosyalarının denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • İşyeri yönetmeliklerinin denetlenmesi, eksikliklerin giderilerek mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş ilişkilerinin sona ermesi süreçlerinde fesih işlemlerinin yürütülmesi ve bu süreçte hukuki danışmanlık verilmesi,
 • İşçi – işveren ilişkisinden kaynaklı olan alacak ve tazminat davalarının açılması ve takibi,
 • Hizmet tespiti ve işe iade davalarının açılması ve takibi,
 • İş kazası nedeni ile açılacak davaların takibi,
 • İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların müzakere, anlaşma, arabuluculuk ve dava yoluyla çözümü
 • İş güvenliği ve sağlığı açısından işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygunluğunun denetimi ve hukuki hizmet verilmesi,
 • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde verilen danışmanlık,
  işyeri kayıt ve belgelerine ilişkin tüm süreçlerde destek sağlanması ve danışmanlık verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari/Adli Yargı kapsamında tüm süreçlere ilişkin hizmetlerin verilmesi alanlarında uzman avukat kadromuz ile destek vermekte müvekkillerimizi özenle temsil etmekteyiz.

Bu alandaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.