İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu rızasıyla ödememesi ya da yerine getirmesi gereken bir edimini yerine getirmemesi sonucunda alacaklının talebi ile ve devlet gücüyle zorlanarak yerine getirilmesini sağlayan hukuk dalına İcra ve İflas Hukuk’u denilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Türk Hukuk sisteminde kural olarak hakkı olanın hakkını kendiliğinden alması kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu sebeple alacaklı borçludan alacağını zor kullanarak alması söz konusu olmayıp devlet gücüne müracaat ederek hukuki işlem başlatması gerekmektedir. Bu hukuki işlemler alacaklının dava açması veya takip başlatması olarak karşımıza çıkmaktadır. Alacaklının borcunu tahsili için benimsenmiş tüm usul ve esaslar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. (bkz. tıklayın) İcra ve İflas Hukuku alanında, alacaklının tüm hak ve alacaklarına kavuşması için icra ve iflas takiplerinin hukuk kurallarına ve kanun yapılması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğranılmaması için avukatların hukuki desteği ile bu süreçlerin yürütülmesi önem arz etmektedir.

ESY Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde İcra ve İflas Hukuku alanında faaliyet gösteren ekibimiz tarafından bu alan içerisindeki tüm hukuki süreçlerde müvekkillerimize hizmet sağlanmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

ESY Hukuk ve Danışmanlık olarak;

 • İcra ve İflas müdürlükleri nezdinde yapılacak takiplerin hazırlanması,
 • İcra ve İflas müdürlükleri nezdinde yapılmış işlemlerin takibi ve alacaklı veya borçlunun temsil edilmesi,
 • İcra ve İflas müdürlükleri nezdinde çek, poliçe, senet gibi kambiyo alacaklarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Karşılıksız Çek düzenleyen kişiler hakkında İcra Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılması ve takip edilmesi,
 • Mahkeme kararlarının ilamlı icraya konu edilerek yerine getirilmesini sağlamak amacıyla takiplerin açılması ve takip edilmesi,
 • Mal kaçırılmasının olası olduğu durumlarda İhtiyati haciz kararlarının alınarak sürecin takibi,
 • İtirazın İptali davalarının açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Haksız olarak yapılan İcra Takibine itiraz edilmesi ve ödeme emrinin iptali işlemlerinin yapılması,
 • İcra ihalelerine katılarak müvekkilin temsil edilmesi,
 • İflas masasına kayıt ve sürecin takip edilmesi,
 • Konkordato işlemlerinin takibi,
 • İcra takiplerine itiraz süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Menfi tespit ve İstirdat davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • İhalenin feshi davasının açılması ve sürecinin takip edilmesi,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve taşınmazın tahliye edilmesi hususlarında hukuki destek verilmesi,
 • Konusu Nafaka olan icra takiplerinin açılması ve takip edilmesi,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi hususundaki işlemlerin yapılması,
 • Kıymet takdirine itiraz davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • Meskeniyet davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • İstihkak davalarının açılması ve süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alacaklı veya borçlu vekili olarak İcra ve İflas Hukuku alanındaki tüm davalarda müvekkillere hukuki destek verilmesi hususlarında hizmet verilmektedir.

Bu alandaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Gizlillik

Bizimle paylaşılan tüm bilgiler avukat müvekkil ilişkisi kapsamında korunmakta ve gizli tutulmaktadır.

Hukuki Koruma

Müvekkillerimizin tüm hak ve menfaatlerini korumak öncelikli hedefimizdir.

Sizi Önemsiyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarına tecrübeli ve alanında uzman ekibimizle etkin çözümler sunmaktayız.
Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.